EHITAME kirjastus on õppe- ja teatmekirjandust välja andnud alates 1997.a.
Lisaks käsiraamatute sarjale „Ehitaja Raamatukogu“ oleme kirjastanud raamatuid ka muudel ehituse ja ehitisega kokkupuutuvatel teemadel.
Raamatute valikul oleme lähtunud sellest, et neid saaks käsiraamatuna kasutada individuaalehitajad, ehitustöölised ja ehitushuvilised ning, et nad sobiksid kasutamiseks õppematerjalina kutse- ja täiendõppes.
Põhiosa väljaannetest on tõlgitud Soome keelest, kuid vähehaaval on hakanud lisanduma ka Eesti autorite raamatud.