Ehitusettevõtte kvaliteedisüsteemi loomist ja edasiarendamist abistavate raamatute sari.

Ettevõtte kvaliteedisüsteemi peamiseks dokumendiks on ISO 9001 nõuete põhjal koostatud kvaliteedikäsiraamat.

See on püramiidi tipuks, kuhu on koondunud kõik ettevõttes kasutusel olevad protseduurid, tööjuhendid, vormid, blanketid, ühesõnaga kogu ettevõtte dokumentatsioon.

Kvaliteedikäsiraamatu koostamise algetapp on analüüsida aluseks võetud standardi kõiki punkte, et teha kindlaks, kas teie ettevõtte seisukohalt ühe või teise punkti täitmine on üldsegi otstarbekas. Alles pärast põhjalikku analüüsi tuleb otsustada, millised protseduurid ja tööjuhendid tuleb luua, et täita standardi nõudeid.

Praktilised lahendused, mil viisil konkreetselt protseduurid koostatakse, on ettevõtte sisemine asi. Seetõttu on ka praktikas nii, et ei ole kahte identse dokumentatsiooniga ettevõtet, kuigi väliselt võivad nad tegutseda samas valdkonnas ja sama struktuuriga.

Pehme kaas
Lehekülgi: 39
ISBN: 9985-890-05-1
Mõõt: 210x290
Ilmumisaasta: 1998

3,13 €