Raamat tutvustab müüritööde põhitõdesid. Raamat sobib õpikuks nii kutsekoolile kui ka asjaarmastajast ehitushuvilisele. Materjal on esitatud arusaadavalt, välditud on teoreetilisi arutlusi. 

Kõigepealt on antud materjalide mõõdud ja kirjeldus ning seejärel levinenumate materjalide loetelu ja iseloomustus. Tööde tegemiseks on toodud tähtsamad põhiseisukohad: mida teha ja kuidas teha õieti. 

Enne tööde alustamist tuleb endale selgeks teha kivide jaotus ja vuugi paksus ning arvestada välja avad ja müüri kõrgus. Raamatus toodud näidete järgi on seda lihtne teha. Müüritöödel kasutatavate tööriistade ja ehitusvahendite loetelu ning joonised annavad nendest hea ülevaate. Samas on hästi selgitatud müürimise ja vuukimise õigeid töövõtteid. Joonised annavad ilmekalt edasi vigaselt tehtud töö. Samuti selgitavad joonised, kuidas õieti teha. Põhimõtteks on, et töö õpetab. Raamatus on ligi 200 joonist.

Pehme kaas
Lehekülgi: 99
ISBN: 9985-890-39-6
Mõõt: 210x290
Ilmumisaasta: 2001

6,20 €