Mait Kriipsalu

Tiiteltoimetaja: Aleksander Maastik

Huvi jäätmekäitluse vastu on viimastel aastatel kasvanud. Millest see tuleb? Mida ootab üks või teine huvirühm jäätmekäitlusest?

Kodanikuna soovib igaüks, et ümbrus oleks puhas, risk tervisele minimaalne ja prügivedu esteetiliselt vastuvõetav.

Firmajuht soovib, et kulutused energiale, toormele ja prügiveole oleksid väiksemad, töö- või keskkonnaõnnetuste oht minimaalne.

Riigi kohus on hoolitseda elanikkonna ja elukeskkonna tervise eest, täita rahvusvahelisi leppeid jne. Nendest vaatenurkadest lähtuvalt võib jäätmekäitlusele läheneda mitmeti. 

Mait Kriipsalu Jäätmeraamat on mõeldud selleks, et huviline saaks jäätmekäitluspõhimõtetest esmateadmised. Jäätmeraamatus on üldistatud arenenud maade, eelkõige Euroopa Liidu riikide kogemusi. 

Jäätmeraamat annab ülevaate:
- jäätmekäitluse üldpõhimõtetest ja kompleksjäätmekäitlusest
- jäätmeseadusandlusest
- ELi seadustega ühtlustamisest
- jäätmekäitluse arengusuundadest Eestis
- prügi kogumisest ja veost
- jäätmete taasväärtustamisest
- prügi mehaanilisest töötlemisest
- jäätmete bio- ja termokäitlusest
- prügi ladestamisest

Raamatu lõpposas on antud jäätmekäitluse tulevikustsenaarium ja jäätmeterminid.

Pehme kaas
Lehekülgi: 101
ISBN: 9985-890-43-4
Mõõt: 210x290
Ilmumisaasta: 2001