Heimo Roselli

Sepaoskusi käsitlev kirjalik info on laiali pillatud väga mitmesugustesse raamatutesse ja pikka aega on puudunud teos, mis seda koondaks ning kütkestava sepaametiga tutvuma innustaks."

Nii ütlevad raamatu Sepaoskused autorid, Soome tuntud sepad Heimo Roselli ja Ilari Mehtonen, kes on nüüd selle vajakajäämise korvanud.

Saatesõnas eestikeelsele väljaandele peab sotsioloogiaprofessor Ülo Vooglaid, Saaremaa sepa tütrepoeg, sepatööd tõeliselt mehelikuks eneseteostuse teeks ja suureks kunstiks.

Raamat heidab pilgu sepaameti ja teraste ajalukku, terase omadustele, termotöötlusele, kõrgsüsinikterastele, sepatööriistadele ja sepistamise rakendustele. 

Pehme kaas
Lehekülgi: 123
ISBN: 9985-890-45-0
Mõõt: 210x290
Ilmumisaasta: 2001

8,50 €